1 Johannes 2:1
Parallell Bibelvers
Norsk (1930)
Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

Dansk (1917 / 1931)
Mine Børn! dette skriver jeg til eder, for at I ikke skulle synde. Og dersom nogen synder, have vi en Talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige,

Svenska (1917)
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;

King James Bible
My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

English Revised Version
My little children, these things write I unto you, that ye may not sin. And if any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:
Bibelen Kunnskap Treasury

little.

1 Johannes 2:12,13
Jeg skriver til eder, mine barn, fordi eders synder er eder forlatt for hans navns skyld; …

1 Johannes 3:7,18
Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig. …

1 Johannes 4:4
I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

1 Johannes 5:21
Mine barn! Vokt eder for avgudene!

Johannes 13:33
Mine barn! ennu en liten stund er jeg hos eder; I skal lete efter mig, og som jeg sa til jødene: Dit jeg går, kan I ikke komme, således sier jeg nu også til eder.

Johannes 21:5
Jesus sier da til dem: Barn! har I fisk? De svarte ham: Nei.

1 Korintierne 4:14,15
Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn. …

Galaterne 4:19
Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

these.

1 Johannes 1:3,4
det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus. …

1 Timoteus 3:14
Dette skriver jeg til dig skjønt jeg håper snart å komme til dig,

that.

Salmenes 4:4
Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.

Esekiel 3:21
Men når du har advart den rettferdige om at han, den rettferdige, ikke skal synde, og han da ikke synder, da skal han visselig leve, fordi han lot sig advare, og du har reddet din sjel.

Johannes 5:14
Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig!

Johannes 8:11
Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Romerne 6:1,2,15
Hvad skal vi da si? skal vi holde ved i synden, forat nåden kan bli dess større? …

1 Korintierne 15:34
Våkn op for alvor og synd ikke! for somme har ikke kjennskap til Gud; til skam for eder sier jeg det.

Efeserne 4:26
Om I vredes, da synd ikke; la ikke solen gå ned over eders vrede,

Titus 2:11-13
For Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker, …

1 Peters 1:15-19
men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! …

1 Peters 4:1-3
Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, …

And if.

1 Johannes 1:8-10
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; …

we have.

Romerne 8:34
hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss;

1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Hebreerne 7:24,25
men denne har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid, …

Hebreerne 9:24
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,

Father.

Lukas 10:22
Alle ting er mig overgitt av min Fader, og ingen kjenner til hvem Sønnen er, uten Faderen, og hvem Faderen er, uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.

Johannes 5:19-26,36
Jesus svarte da og sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Sønnen kan ikke gjøre noget av sig selv, men bare det han ser Faderen gjør; for det han gjør, det gjør Sønnen likeså; …

Johannes 6:27
Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som Menneskesønnen skal gi eder! for på ham har hans Fader, Gud, satt sitt innsegl.

Johannes 10:15
likesom Faderen kjenner mig, og jeg kjenner Faderen; og jeg setter mitt liv til for fårene.

Johannes 14:6
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Efeserne 2:18
for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.

Jakobs 1:27
En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette: å se til farløse og enker i deres trengsel, å holde sig selv uplettet av verden.

Jakobs 3:9
Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som er skapt efter Guds billede.

the righteous.

1 Johannes 2:29
Dersom I vet at han er rettferdig, så skjønner I at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.

1 Johannes 3:5
Og I vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham.

Sakarias 9:9
Fryd dig storlig, Sions datter! Rop høit, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, rettferdig er han og full av frelse*, fattig og ridende på et asen, på aseninnens unge fole.

2 Korintierne 5:21
Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i ham skal bli rettferdige for Gud.

Hebreerne 7:26
For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøiet over himlene

1 Peters 2:22
han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

1 Peters 3:18
For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i ånden,

Lenker
1 Johannes 2:1 Interlineært1 Johannes 2:1 flerspråklig1 Juan 2:1 Spansk1 Jean 2:1 Fransk1 Johannes 2:1 Tyske1 Johannes 2:1 Chinese1 John 2:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1 Johannes 2
1Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens. …
Kryssreferanser
Johannes 13:33
Mine barn! ennu en liten stund er jeg hos eder; I skal lete efter mig, og som jeg sa til jødene: Dit jeg går, kan I ikke komme, således sier jeg nu også til eder.

Johannes 14:16
og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig,

Apostlenes-gjerninge 7:52
Hvem av profetene forfulgte ikke eders fedre? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulde komme, han som I nu har forrådt og myrdet,

Romerne 5:10
For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv efterat vi er blitt forlikt;

Romerne 8:34
hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss;

1 Korintierne 4:14
Jeg skriver ikke dette for å vanære eder, men for å påminne eder som mine elskede barn.

Galaterne 4:19
Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i eder!

1 Timoteus 2:5
For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,

Hebreerne 7:25
og derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.

Hebreerne 9:24
For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare var et billede av den sanne, men inn i selve himmelen, for nu å åpenbares for Guds åsyn for vår skyld,

1 Johannes 1:4
Og dette skriver vi forat eders glede kan være fullkommen.

1 Johannes 2:12
Jeg skriver til eder, mine barn, fordi eders synder er eder forlatt for hans navns skyld;

1 Johannes 2:28
Og nu, mine barn, bli i ham, forat vi, når han åpenbares, kan ha frimodighet og ikke bli til skamme for ham ved hans komme!

1 Johannes 3:7
Mine barn! la ikke nogen forføre eder! den som gjør rettferdighet, er rettferdig, likesom han er rettferdig.

1 Johannes 3:18
Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

1 Johannes 4:4
I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.

1 Johannes 5:17
Enhver urettferdighet er synd, og der er synd som ikke er til døden.

1 Johannes 5:21
Mine barn! Vokt eder for avgudene!

3 Johannes 1:4
Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.

1 Johannes 1:10
Til Toppen av Siden
Til Toppen av Siden