Johannes 11
Norsk (1930)
1Og det var en syk mann, Lasarus fra Betania, den by som Maria og hennes søster Marta bodde i. 2Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket hans føtter med sitt hår; det var hennes bror Lasarus som var syk. 3Søstrene sendte da bud til ham og lot si: Herre! se, han som du elsker, er syk. 4Da Jesus hørte det, sa han: Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, forat Guds Sønn skal bli æret ved den. 5Men Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus. 6Da han nu hørte at han var syk, blev han ennu to dager på det sted hvor han var; 7da først sa han til disiplene: La oss dra til Judea igjen! 8Disiplene sa til ham: Rabbi! nu nettop søkte jødene å stene dig, og du går atter dit? 9Jesus svarte: Er det ikke tolv timer i en dag? Den som vandrer om dagen, støter sig ikke, fordi han ser denne verdens lys; 10men den som vandrer om natten, han støter sig, fordi lyset ikke er i ham. 11Dette talte han; og derefter sier han til dem: Lasarus, vår venn, er sovnet inn; men jeg går for å vekke ham. 12Disiplene sa da til ham: Herre! er han sovnet inn, da blir han frisk igjen. 13Jesus hadde talt om hans død; men de tenkte at han talte om almindelig søvn. 14Da sa Jesus rent ut til dem: Lasarus er død, 15og for eders skyld er jeg glad over at jeg ikke var der, forat I skal tro; men la oss gå til ham! 16Tomas, det er tvilling, sa da til sine meddisipler: La oss gå med, forat vi kan dø sammen med ham!

17Da nu Jesus kom, fant han at han allerede hadde ligget fire dager i graven. 18Men Betania lå nær ved Jerusalem, omkring femten stadier derfra, 19og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. 20Da nu Marta fikk høre at Jesus kom, gikk hun ham i møte; men Maria satt hjemme i huset. 21Marta sa da til Jesus: Herre! hadde du vært her, da var min bror ikke død; 22men også nu vet jeg at alt det du beder Gud om, vil Gud gi dig. 23Jesus sier til henne: Din bror skal opstå. 24Marta sier til ham: Jeg vet at han skal opstå i opstandelsen på den ytterste dag. 25Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve, 26og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? 27Hun sier til ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.

28Og da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa: Mesteren er her og kaller på dig. 29Da hun hørte det, stod hun hastig op og gikk til ham;

30men Jesus var ennu ikke kommet inn i byen, han var på det sted hvor Marta hadde møtt ham. 31Da nu de jøder som var hos henne i huset og trøstet henne, så at Maria stod hastig op og gikk ut, fulgte de med henne; de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der. 32Da nu Maria kom dit hvor Jesus var, og så ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham: Herre! hadde du vært her, da var min bror ikke død. 33Da nu Jesus så henne gråte, og så de jøder gråte som var kommet med henne, blev han oprørt i sin ånd og rystet og sa: 34Hvor har I lagt ham? De sa til ham: Herre, kom og se! 35Jesus gråt. 36Jødene sa da: Se hvor han elsket ham! 37Men nogen av dem sa: kunde ikke han som har åpnet den blindes øine, også ha gjort at denne ikke var død?

38Jesus blev da atter oprørt i sin sjel, og kom til graven; det var en hule, og det lå en sten over den. 39Jesus sier: Ta stenen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre! han stinker allerede, for han har ligget fire dager. 40Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? 41De tok da stenen bort. Men Jesus løftet sine øine mot himmelen og sa: Fader! jeg takker dig fordi du har hørt mig. 42Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, forat de skal tro at du har utsendt mig. 43Og da han hadde sagt dette, ropte han med høi røst: Lasarus, kom ut! 44Da kom den døde ut, bundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svededuk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå!

45Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham; 46men nogen av dem gikk avsted til fariseerne og sa dem hvad Jesus hadde gjort.

47Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa: Hvad skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn. 48Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro på ham, og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk. 49Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem: 50I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske dør for folket og ikke hele folket går til grunne. 51Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde dø for folket, 52og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 53Fra den dag av la de råd op om å slå ham ihjel.

54Jesus gikk derfor ikke lenger åpenlyst omkring blandt jødene, men drog derfra til landet nær ved ørkenen, til en by som heter Efraim, og han blev der med sine disipler.

55Men jødenes påske var nær, og mange drog før påsken fra landet op til Jerusalem for å rense sig. 56De lette da efter Jesus, og talte sig imellem mens de stod i templet: Hvad tror I? kommer han slett ikke til høitiden? 57Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
John 10
Top of Page
Top of Page