Salmenes 107
Norsk (1930)
1Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

2Så sie Herrens gjenløste, de som han har gjenløst av nødens hånd,

3og som han har samlet fra landene, fra øst og fra vest, fra nord og fra havet.

4De fór vill i ørkenen, i et uveisomt øde, de fant ikke en by å bo i.

5De var hungrige og tørste, deres sjel vansmektet i dem.

6Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler utfridde han dem,

7og han førte dem på rett vei, så de gikk til en by de kunde bo i.

8De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn;

9for han mettet den vansmektende sjel og fylte den hungrige sjel med godt.

10De satt i mørke og i dødsskygge, bundet i elendighet og jern,

11fordi de hadde vært gjenstridige mot Guds ord og foraktet den Høiestes råd.

12Derfor bøide han deres hjerter ved lidelse; de snublet, og det var ikke nogen hjelper.

13Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste han dem.

14Han førte dem ut av mørke og dødsskygge og rev sønder deres bånd.

15De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn;

16for han brøt sønder porter av kobber og hugg sønder bommer av jern.

17De var dårer og blev plaget for sin syndige vei og for sine misgjerninger;

18deres sjel vemmedes ved all mat, og de kom nær til dødens porter.

19Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler frelste han dem.

20Han sendte sitt ord og helbredet dem og reddet dem fra deres graver.

21De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn;

22og ofre takkoffere og fortelle om hans gjerninger med jubel.

23De som fór ut på havet i skib, som drev handel på store vann,

24de så Herrens gjerninger og hans underverker på dypet.

25Han bød og lot det komme en stormvind, og den reiste dets bølger.

26De fór op imot himmelen, de fór ned i avgrunnene, deres sjel blev motløs i ulykken.

27De tumlet og vaklet som en drukken mann, og all deres visdom blev til intet.

28Da ropte de til Herren i sin nød, og av deres trengsler førte han dem ut.

29Han lot stormen bli til stille, og bølgene omkring dem tidde.

30Og de gledet sig over at de la sig; og han førte dem til den havn de ønsket.

31De skal prise Herren for hans miskunnhet og for hans undergjerninger mot menneskenes barn

32og ophøie ham i folkets forsamling og love ham der hvor de gamle sitter.

33Han gjorde elver til en ørken og vannkilder til et tørstig land,

34et fruktbart land til et saltland for deres ondskaps skyld som bodde der.

35Han gjorde en ørken til en vannrik sjø og et tørt land til vannkilder*.

36Og han lot de hungrige bo der, og de grunnla en by til å bo i.

37Og de tilsådde akrer og plantet vingårder, og de vant den frukt de bar.

38Og han velsignet dem, og de blev meget tallrike, og av fe gav han dem ikke lite.

39Så minket de igjen og blev nedbøiet ved trengsel, ulykke og sorg.

40Han som utøser forakt over fyrster og lar dem fare vill i et uveisomt øde,

41han ophøiet den fattige av elendighet og gjorde slektene som hjorden.

42De opriktige ser det og gleder sig, og all ondskap lukker sin munn.

43Den som er vis, han akte på dette og merke på Herrens nådegjerninger!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 106
Top of Page
Top of Page