Lukas 22
Norsk (1930)
1Men de usyrede brøds høitid, som kalles påske, var nær; 2og yppersteprestene og de skriftlærde søkte råd til å få ryddet ham av veien; for de fryktet for folket.

3Men Satan fór inn i Judas med tilnavnet Iskariot, som var en av de tolv, 4og han gikk bort og talte med yppersteprestene og høvedsmennene om hvorledes han skulde forråde ham til dem. 5Og de blev glade, og lovte å gi ham penger, 6og han gav sitt tilsagn og søkte leilighet til å forråde ham til dem uten opstyr.

7Så kom de usyrede brøds dag, da påskelammet skulde slaktes. 8Og han sendte Peter og Johannes avsted og sa: Gå bort og gjør i stand påskelammet for oss, så vi kan ete det! 9De sa til ham: Hvor vil du vi skal gjøre det i stand? 10Han sa til dem: Se, når I kommer inn i byen, skal det møte eder en mann som bærer en krukke vann; følg ham til det hus hvor han går inn, 11og si til husbonden: Mesteren sier til dig: Hvor er det herberge der jeg kan ete påskelammet med mine disipler? 12Så skal han vise eder en stor sal med benker og hynder; der skal I gjøre det i stand. 13De gikk da avsted, og fant det så som han hadde sagt dem; og de gjorde i stand påskelammet.

14Og da timen kom, satte han sig til bords, og apostlene med ham. 15Og han sa til dem: Jeg har hjertelig lengtet efter å ete dette påskelam med eder før jeg lider; 16for jeg sier eder: Jeg skal aldri mere ete det før det er blitt fullkommet i Guds rike. 17Og han tok en kalk, takket og sa: Ta dette og del det mellem eder! 18For jeg sier eder: Fra nu av skal jeg aldri mere drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet. 19Og han tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: Dette er mitt legeme, som gis for eder; gjør dette til minne om mig! 20Likeså kalken, efterat de hadde ett, og sa: Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgydes for eder. 21Men se, hans hånd som forråder mig, er med mig over bordet. 22For Menneskesønnen går vel bort, som bestemt er; men ve det menneske ved hvem han blir forrådt! 23De begynte da å spørre hverandre om hvem av dem det vel kunde være som skulde gjøre denne gjerning.

24Det blev også en trette mellem dem om hvem av dem skulde gjelde for å være størst. 25Da sa han til dem: Kongene hersker over sine folk, og de som bruker makt over dem, kalles deres velgjørere. 26Så er det ikke med eder; men den største blandt eder skal være som den yngste, og den øverste som den som tjener. 27For hvem er størst, den som sitter til bords, eller den som tjener? Er det ikke den som sitter til bords? Men jeg er som en tjener iblandt eder.

28Men I er de som har holdt ut hos mig i mine prøvelser, 29og jeg tilsier eder riket, likesom min Fader har tilsagt mig det, 30så I skal ete og drikke ved mitt bord i mitt rike, og sitte på troner og dømme Israels tolv stammer.

31Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete; 32men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre! 33Men han sa til ham: Herre! med dig er jeg rede til å gå både i fengsel og i død. 34Da sa han: Jeg sier dig, Peter: Hanen skal ikke gale idag før du tre ganger har nektet at du kjenner mig.

35Og han sa til dem: Da jeg sendte eder ut uten pung og skreppe og sko, fattedes eder da noget? De sa: Nei, intet. 36Han sa da til dem: Men nu skal den som har pung, ta den med, likeså skreppe, og den som ikke har sverd, han selge sin kappe og kjøpe sig et! 37For jeg sier eder at dette som er skrevet, må opfylles på mig, dette ord: Og han blev regnet blandt ugjerningsmenn; for det som er sagt om mig, er til ende. 38Da sa de: Herre! se, her er to sverd. Men han sa til dem: Det er nok.

39Og han gikk ut og vandret efter sedvane til Oljeberget; men hans disipler fulgte og med ham. 40Og da han kom til stedet, sa han til dem: Bed at I ikke må komme i fristelse! 41Og han slet sig fra dem så lang som et stenkast, og falt på kne, bad og sa: 42Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din! 43Og en engel fra himmelen åpenbarte sig for ham og styrket ham. 44Og han kom i dødsangst og bad enda heftigere, og hans sved blev som blodsdråper, som falt ned på jorden. 45Så stod han op fra bønnen og kom til sine disipler og fant dem sovende av bedrøvelse, 46og han sa til dem: Hvorfor sover I? Stå op og bed at I ikke må komme i fristelse!

47Mens han ennu talte, se, da kom en flokk, og han som hette Judas, en av de tolv, gikk foran dem og trådte nær til Jesus for å kysse ham. 48Men Jesus sa til ham: Judas! forråder du Menneskesønnen med et kyss? 49Da nu de som var om ham, så hvad som vilde skje, sa de: Herre! skal vi slå til med sverd? 50Og en av dem slo til yppersteprestens tjener og hugg det høire øre av ham. 51Men Jesus svarte og sa: La dem bare gå så vidt! Og han rørte ved hans øre og lægte ham. 52Og Jesus sa til yppersteprestene og høvedsmennene over tempel-vakten og de eldste som var kommet imot ham: I er gått ut som mot en røver med sverd og stokker; 53da jeg daglig var hos eder i templet, rakte I ikke eders hender ut mot mig. Men dette er eders time og mørkets makt.

54Da de nu hadde grepet ham, drog de avsted med ham og førte ham inn i yppersteprestens hus; og Peter fulgte langt bakefter. 55De hadde tendt en ild midt i gårdsrummet og satt der sammen, og Peter satt midt iblandt dem. 56Men en tjenestepike fikk se ham sitte mot lyset, og stirret på ham og sa: Også denne var med ham. 57Men han fornektet ham og sa: Jeg kjenner ham ikke, kvinne! 58Litt efter fikk en annen se ham og sa: Du er også en av dem. Men Peter sa: Menneske! jeg er ikke det. 59Og omkring én time efter stadfestet en annen det og sa: Sannelig, også denne var med ham; han er jo en galileer. 60Men Peter sa: Menneske! jeg forstår ikke hvad det er du mener! Og straks, mens han ennu talte, gol hanen. 61Og Herren vendte sig og så på Peter; og Peter kom Herrens ord i hu, hvorledes han hadde sagt til ham: Før hanen galer idag, skal du fornekte mig tre ganger. 62Og han gikk ut og gråt bitterlig.

63Og mennene som holdt Jesus, spottet ham og slo ham, 64og de kastet et klæde over ham og spurte ham og sa: Spå nu: Hvem var det som slo dig? 65Og mange andre spottord talte de til ham.

66Da det nu blev dag, samledes folkets eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og de førte ham frem i sitt rådsmøte 67og sa: Er du Messias, da si oss det! Men han sa til dem: Om jeg sier eder det, tror I det ikke; 68og om jeg spør, svarer I ikke. 69Men fra nu av skal Menneskesønnen sitte ved Guds krafts høire hånd. 70Da sa de alle: Er du da Guds Sønn? Han sa til dem: I sier det; jeg er det. 71Da sa de: Hvad skal vi mere med vidnesbyrd? Vi har jo selv hørt det av hans munn.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Luke 21
Top of Page
Top of Page