Salmenes 89
Norsk (1930)
1En læresalme av Etan, esrahitten. (2) Om Herrens nådegjerninger vil jeg synge til evig tid; fra slekt til slekt vil jeg kunngjøre din trofasthet med min munn.

2For jeg sier: Miskunnhet bygges op til evig tid, i himmelen grunnfester du din trofasthet.

3[Du sier:] Jeg har gjort en pakt med min utvalgte, jeg har svoret David, min tjener:

4Til evig tid vil jeg grunnfeste ditt avkom, og jeg vil bygge din trone fra slekt til slekt. Sela.

5Og himlene priser din underfulle gjerning, Herre, og din trofasthet prises i de helliges forsamling.

6For hvem i det høie er å ligne med Herren? Hvem er Herren lik blandt Guds sønner,

7en Gud, såre forferdelig i de helliges hemmelige råd og fryktelig for alle dem som er omkring ham?

8Herre, hærskarenes Gud, hvem er sterk som du, Herre? Og din trofasthet er rundt omkring dig.

9Du er den som hersker over havets overmot; når dets bølger reiser sig, lar du dem legge sig.

10Du har sønderknust Rahab* som en ihjelslått; med din styrkes arm har du spredt dine fiender.

11Dig hører himlene til, dig også jorden; jorderike og alt det som fyller det - du har grunnfestet dem;

12nord og syd - du har skapt dem; Tabor og Hermon jubler over ditt navn.

13Du har en arm med velde; sterk er din hånd, ophøiet er din høire hånd.

14Rettferd og rett er din trones grunnvoll; nåde og sannhet går frem for ditt åsyn.

15Salig er det folk som kjenner til jubel*; Herre, i ditt åsyns lys skal de vandre.

16I ditt navn skal de fryde sig hele dagen, og ved din rettferdighet blir de ophøiet.

17For du er deres styrkes pryd, og ved din godhet ophøier du vårt horn.

18For Herren er vårt skjold, og Israels Hellige vår konge.

19Dengang* talte du i et syn til dine fromme** og sa: Jeg har nedlagt hjelp hos en helt, jeg har ophøiet en ung mann av folket.

20Jeg har funnet David, min tjener, jeg har salvet ham med min hellige olje.

21Min hånd skal alltid være med ham, og min arm skal gi ham styrke.

22Fienden skal ikke plage ham, og den urettferdige skal ikke undertrykke ham.

23Men jeg vil sønderknuse hans motstandere for hans åsyn og slå dem som hater ham.

24Og min trofasthet og min miskunnhet skal være med ham, og i mitt navn skal hans horn ophøies.

25Og jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høire hånd på elvene.

26Han skal rope til mig: Du er min far, min Gud og min frelses klippe.

27Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte, til den høieste blandt kongene på jorden.

28Jeg vil bevare min miskunnhet mot ham til evig tid, og min pakt skal stå fast for ham.

29Og jeg vil la hans avkom bli til evig tid og hans trone som himmelens dager.

30Dersom hans barn forlater min lov og ikke vandrer i mine bud,

31dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger,

32da vil jeg hjemsøke deres synd med ris og deres misgjerning med plager.

33Men min miskunnhet vil jeg ikke ta fra ham, og min trofasthet skal ikke svikte;

34jeg vil ikke bryte min pakt og ikke forandre hvad som gikk ut fra mine leber.

35Ett har jeg svoret ved min hellighet, sannelig, for David vil jeg ikke lyve:

36Hans avkom skal bli til evig tid, og hans trone som solen for mitt åsyn.

37Som månen skal den stå evindelig, og vidnet i det høie er trofast. Sela.

38Og du har forkastet og forsmådd, du er blitt harm på din salvede.

39Du har rystet av dig pakten med din tjener, du har vanhelliget hans krone ned i støvet.

40Du har revet ned alle hans murer, du har lagt hans festninger i grus.

41Alle de som går forbi på veien, har plyndret ham; han er blitt til hån for sine naboer.

42Du har ophøiet hans motstanderes høire hånd, du har gledet alle hans fiender.

43Og du lot hans skarpe sverd vike og lot ham ikke holde stand i striden.

44Du har gjort ende på hans glans og kastet hans trone i støvet.

45Du har forkortet hans ungdoms dager, du har dekket ham med skam. Sela.

46Hvor lenge, Herre, vil du skjule dig evindelig? Hvor lenge skal din harme brenne som ild?

47Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn!

48Hvem er den mann som lever og ikke ser døden, som frir sin sjel fra dødsrikets vold? Sela.

49Hvor er, Herre, dine forrige nådegjerninger, som du tilsvor David i din trofasthet?

50Kom i hu, Herre, dine tjeneres vanære, at jeg må bære alle de mange folk i mitt skjød,

51at dine fiender håner, Herre, at de håner din salvedes fotspor!

52Lovet være Herren til evig tid! Amen, amen.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 88
Top of Page
Top of Page